Cerita Cinta yang Memberikan Kekuatan Bagi Hidup Manusia

Cinta adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia, laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Cinta a...