16 Kata Mutiara Bahaga Arab

Kata mutiara bahasa arab merupakan kata mutiara yang memiliki makna yang sangat kuat. Kita semua jelas tahu bahwa bahasa arab adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan Kitab Suci Al Quran. Hal tersebut menjadikan bahasa arab menjadi salah satu bahasa yang sangat familiar di seluruh dunia, walau tidak semua orang paham akan maknanya, namun bahasa arab banyak dipelajari baik kosa kata maupun makna kalimat kalimatnya.
Kata mutiara yang ditulis dengan menggunakan bahasa arab jumlahnya sangat banyak. semuanya tersebar di dalam banyak sumber, mulai dari yang telah terpublikasi atau pun yang masih tersimpan dalam sebuah karya milik peroangan. Salah satu yang telah marak adalah kata kata mutiara yang berasal dari hadits nabi atau pun firman Allah dalah Al Quran. Jelas hal tersebut memiliki makna yang amat mendalam.

Kehidupan memang tak pernah lepas dari yang namanya masalah. Salah satu hal yang dapat membuat orang tetap kuat dengan masalah yang tengah dihadapi adalah dengan menggunakan kata mutiara bahasa arab ini. Mengapa demikian? Hal tersebut karena bahasa arab memang memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membuat semangat menjadi bangkit kembali. Seolah olah Tuhan telah memberikan dorongan lewat bahasa tersebut.
Kumpulan Kata Mutiara Bahasa Arab

1. ?? ??? ???? ??? ?????
   Barang siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit pulalah temannya

2. ????? ???? ??? ??? ???
   Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan

3. ????? ?????? ?? ????? ??????
   Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat

4. ?? ????? ?????? ??? ?? ?????
   Jangan engkau menghina orang miskin dan jadilah penolong baginya

5. ????? ??????? ?? ??? ??????
   Keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya

6. ??? ??? ????? ??? ??????
   Jika ada kemauan yang sungguh-sungguh, pasti terbukalah jalannya

7. ???? ??? ?? ????
   Berpikirlah dahulu sebelum kamu berbuat.

8. ???? ???? ??? ?? ???? ????
   Musuh yang pandai itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh

9. ???? ????? ?????
    Tinggalkanlah kejahatan, niscaya ia (kejahatan itu) akan meninggalkanmu

10. ??? ?????? ??? ?????? ????
    Tidak menjawab (pertanyaan) orang yang bodoh adalah suatu jawaban

11. ??? ?????? ??? ?????? ????
    Tidak menjawab (pertanyaan) orang yang bodoh adalah suatu jawaban

12. ???? ??? ???? ????? ???? ????
    Setiap pekerjaan itu ada upahnya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya

13. ?? ????? ??? ????? ????
    Barang siapa menolongmu dalam kejahatan maka sungguh ia telah menyesatkanmu

14. ??? ??? ??????? ?? ???????
    Kalau banyak permintaannya maka sedikitlah penolongnya

15. ?????? ???? ???? ????? ?????
    Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum

16. ??????? ???? ??? ???? ????
    Islam itu agama tertinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya

Di sisi lain, kata mutiara adalah sesuatu yang memang memiliki sebuah keistimewaan yang mampu mengubah seseorang menjadi jauh lebih baik. Walaupun demikian, tidak semua orang bisa terpengaruh oleh kata mutiara tersebut, sebab tidak semua orang memiliki kepekaan hati yang sama. ada orang orang yang kadang malah sudah tidak peduli dengan hal apapun, sehingga kata mutiara yang indah pun hanya akan dianggap sebagai sesuatu yang bernilai.

Ada sesuatu yang harus dipahami dari kata mutiara bahasa arab. Begini, walaupun hal tersebut memiliki makna yang amat luar biasa, dan menjadi bahasa Al Quran, anda yang memang tak paham dengan bahasa arab tidak perlu memaksakan diri untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap karunia Allah dengan bahasa tersebut. Tetap tunjukkan rasa syukur anda dengan bahasa yang Anda kuasai.

No comments:

Post a Comment